زن

 

به دنیا که قدم گذاشتیم جنگ بود 

پدر ها در جبهه ها با مرگ می جنگیدند 

مادر ها در خانه ها با زندگی 

گوش های ما نت های آژیر خطر را خوب میشناخت 

و ما با همین موسیقی توی کوچه ها لی لی می رقصیدیم

مادرانمان جای ایستادن پای آینه 

در صف های گوشت و برنج کوپنی می ایستادند 

و آغوششان جای عطرهای فرانسوی 

بوی غذای گرم می داد

و سینه و باسنشان را

حاملگی های چهار و پنج و شش باره ، پروتز می کرد.

سرخی لبهای مادرانمان را " حرمت خون شهدا " سپید می کرد

و سپیدی تنشان را

سیاهی چادر ها پنهان

 

به دنیا که قدم گذاشتیم ، " سیاه "‌‌ رنگ زنانگی بود

و " زشت " وصف زنانگی 

و "اشک " تبلور زنانگی 

ما با صدای آهنگران اولین قدم های موزون زندگیمان را مردانه برداشتیم

و در فشار مقنعه های چانه دار ، اولین کلماتمان را " مردانه " ادا کردیم

در صبحگاه های مدرسه هر روز با دستور " از جلو...نظام " مردانه ایستادیم

و با شعار "‌مرگ بر..." مردانه فریاد زدیم

در انشاهای مدرسه

قرار بود همه مان دکتر و مهندس و معلم شویم تا به جامعه خدمت کنیم

اما قرار نبود همسر باشیم ، مادر باشیم و به خانواده هم خدمت کنیم

ما با حنا در مزرعه کار کردیم و زحمت کشیدن را آموختیم

با آنت برای خواهر و برادر کوچکترمان مادری کردیم

با زنان کوچکی که مثل خیلی از ما پدرشان به جنگ رفته بود ،

برای سیر کردن شکممان کار کردیم 

با پرین از بی خانمانی تا با خانمانی کوچ کردیم

ما دختران کار بودیم

ما دختران عروسکهای گمشده زیر آوار خانه های موشک خورده ایم

ما دختران گوشهای تشنه برای دوستت دارم های پدر به مادریم

ما دختران چشمان تشنه برای دیدن بوسه های پدر روی لب! ...نه ! روی گونه های مادریم

ما دختران دخترکی های ممنوعه ایم 

ما همان دخترانی هستیم که به پر پشتی موهای پشت لبمان بالیدیم و مهر " نجابت " و " عفت " خوردیم 

ما همان دخترانی هستیم که برای ابروهای نامرتب و اصلاح نشده مان ، " محبوب " و "‌معصوم " شناخته شدیم و انضباط بیست گرفتیم

ما دختران جوجه اردک زشتیم ، که تا شب عروسی برای زیبا شدن صبر کردیم !

ما همان دخترانی هستیم که همیشه برای "مردانه حرف زدن " ، " مردانه راه رفتن " و " مردانه کار کردنمان " آفرین گرفتیم

و با اینهمه مردانگی از آتش جهنم گریختیم !

آتش !

یادش به خیر !

چه شبها که از ترس آویزان شدن از یک تار موی شعله ور در جهنم ، خواب بر کودکیهایمان حرام شد !

چه روزها که از ترس ماشین های کمیته ، نفس زن بودن در گلویمان حبس شد و کوچه های بلوغ را تند تند دویدیم 

ما نسل ترسیم

زاده ی ترسیم

هم خواب ترسیم

ترس ...تعریف تمام انچه بود که از زن بودنمان میدانستیم

و آتش ...پاسخ تمام سوالهایی که جرات نکردیم بپرسیم

چقـــــــــــــــــدر آرزو داشتیم پسر باشیم تا ما هم با دوچرخه به مدرسه برویم

تا ما هم کلاه سرمان کنیم 

تا حق داشته باشیم بخندیم با صدای بلند 

بدویم و بازی کنیم بی آنکه مانتوی بلندمان در دست و پایمان بپیچد و زمین بخوریم

تا حق داشته باشیم کفش سفید بپوشیم 

لباس های رنگی به تن کنیم 

تا حق داشته باشیم کودکی کنیم 

ما بزرگ شدیم

خیلی زود بزرگ شدیم

زودتر از آنکه وقتش باشد 

سرهای زنانگیمان زیر سنگینی چادر ها خم شد 

و برجستگی هامان در قوز پشتمان پنهان 

ترس ، گناه ، آتش ، ابلیس 

چقدر زن بودن پرمعنا بود برایمان !

هر چه زنانگی ما زشت تر ، مردانگی مردها جذاب تر

زن معنای نباید ها و نا ممکن ه?ا و نا هنجارها

و مرد معنای باید ها و ممکن ها و هنجار ها 

ما دختران زنانگی های ممنوعه ایم 

ما وزن حجاب را خوب میفهمیم 

ما کف زدن های دو انگشتی را خوب یادمان هست 

و جشن تکلیفهایی که همیشه روی دوشمان سنگینی میکرد

اسطوره ی زندگی ما اشین سانسور شده ی زحمتکش بود

و هانیکویی که با چتری های روی پیشانی اش ، همیشه از پدرش کوجیرو می ترسید.

ما بزرگ شدیم

جنگ تمام شد

پدرهایی که زنده ماندند به جنگ زندگی رفتند 

مادر ها از پدر ها مرد تر شدند 

گو گو ش و هایده از ویدئو های ممنوعه بیرون آمدند

و ما هنوز منتظر بودیم صاعقه ای بزند و خشکشان کند !

اما خیلی زود فهمیدیم صاعقه ، زنانگی ما را خشک کرده !

وقتی روی تخت عروسی نشستیم در حالی که هنوز گمان می کردیم فقط باید غذا های خوشمزه بپزیم 

و خانه تمیز کنیم و از کودکانی که خدا ! در شکممان بار می زند نگهداری کنیم

وقتی ازشوهرمان وحشت کردیم و خجالت کشیدیم از تمام آنچه به زن بودنمان معنا می داد

وقتی برای خوابیدن کنار شوهرمان هم از خدا طلب مغفرت کردیم و گمان کردیم به هویتمان توهین میکند !

وقتی تمااااااااااااااااااااااام آن ترسها ، نباید ها و ناهنجاری ها را با خود به رختخواب زناشوییمان بردیم 

صاعقه خشکمان کرد

ما زن هایی بودیم که مرد و مرد هایی که زن 

به ما فقط آموختند چگونه شکم مردانمان را سیر کنیم

کسی نگفت چشمانشان هم گرسنه است 

و شهوتشان تشنه

ما باختیم

روزهای عشقبازیمان را باختیم 

طراوت جوانی مان را باختیم 

ما نسل زنان خسته ایم

خسته از تکلیفهایی که روی دوشمان سنگینی می کند

خسته از محارمی که هرگز محرم رازهای دلمان نشدند

خسته از نامحرمانی که بارها به خاطرشان از پدر ها و برادر ها و شوهر ها کتک خوردیم

خسته از ترس هایی که با ما زاده شدند 

در ما ریشه دواندند

در باورهایمان جوانه زدند 

و آنقدر شاخ و برگ گرفتند که سایه شان تمام زنانگی مان را پوشاند

ما خسته ایم

و با تمام خستگیمان

حالا

در آستانه ی سی سالگی

به دنبال شعله ی خاموش زنانگی هایی میگردیم که کم آوردیمشان

دماغ عمل میکنیم

ایمپلنت می کاریم

پروتز میکنیم

کلاس رقص می رویم

تا با داف های توی خیابان و خواننده های ماهواره رقابت کنیم

تا شوهرمان را نگیرند از ما با سلاح زنانگی هایی که کم آوردیمشان

و هنوووووووووووووز گیجیم که 

چطور هم آشپز خوبی باشیم 

هم خانه دار خوبی

هم مادر نمونه

هم کمک خرج زندگی برای چرخ زندگی ای که مردمان به تنهایی نمیتواند بچرخاند

هم به جامعه خدمت کنیم

هم فرزند تربیت کنیم

هم زیبا و خوش اندام و شاداب باشیم و مردمان را سیراب کنیم از زنانگی مان

و ما

هنوووووووووووووووز لبخند می زنیم 

نجیب می مانیم

به مردمان وفا میکنیم

مادرمی شویم

برای فرزندمان مادری می کنیم 

خانه مان را گرم و پر مهر میکنیم 

و برای زناشوییمان سنگ تمام میگذاریم 

درس می خوانیم

کار می کنیم

به جامعه خدمت می کنیم

خرجی می آوریم

صبوری می کنیم

برای سختی ها سینه سپر می کنیم 

ظلم ها و تبعیض ها را طاقت می آوریم 

در راهرو های دادگاه دنبال حق های نداشته مان می دویم

وبا اینهمه فقط...

گاهی در تنهاییمان اشک میریزیم 

گاهی پای سجاده مان به خدا شکایت می کنیم 

گاهی گوشه ی امامزاده ای مسجدی می خزیم و بغض هایمان را

لای چادر های رنگی میتکانیم 

گاهی می خندیم به عکس 6سالگیمان با مقنعه ی چانه دار توی مهد کودک !

گاهی افسوس می خوریم

برای زنانگیهایی که سنگسار شدند 

و هنوز زن می مانیم

و به زن بودنمان می بالیم
 
 

 ( این متن با ایمیل برام اومده )

/ 9 نظر / 23 بازدید
مرتضی

واقعا وبلاگ پرمحتوایی داری خیلی زیباست خواستی به من هم یه سر بزن

Ali

سلام.وبلاگ زیبا و پر محتوایی دارید.خوشحال میشم به وب ما هم سر بزنی و نظرتو مطرح کنی.

وحیدی

تور7 روزه یونان، اقامت در هتل 5*،راهنمای فارسی زبان،گشت شهری،ترانسفر،بیمه،ویزا 890یورو+3.250.000 تومان صوناپرواز021-88431780-88430317

یاسمین

سلام چه خبرا؟ خوبین؟ وبلاگتون خوب بود میخوام باهاتون تبادل لینک کنم اگه دوست دارید منو لینک کنید و تو وبلاگم بهم خبر بدین مرسی

Ali

سلام.وبلاگ زیبا و پر محتوایی دارید.خوشحال میشم به وب ما هم سر بزنی و نظرتو مطرح کنی.

Arpine

با سلام دوست عزیز وبلاگ بسیار عالی دارید لطفا در سایت همسر گزینی ما عضو شوید و از امکانات بی نظیر آن بهره ببرید عضویت ویژه وگفتگو بین اعضا 100 درصد رایگان یاهو اسپاوز به شما کمک میکند تا انتخاب بهتری داشته باشید کافیست یک بار امتحان کنید این فرصت عالی می باشد هر چه زودتر عضو شوید برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید http://yahoospouse.ir/register.php و جهت تبادل لینک با ما به صفحه اصلی سایت یاهو اسپاوز بروید http://yahoospouse.ir و روی گزینه تبادل لینک کلیک کنید و اول سایت ما را در وبلاگ خودتان لینک کنید و بعد به ما اطلاع دهید تا شما را لینک کنیم با تشکر

benyamin

basalam khedamateshoma doost va ham kare gerami webloge khili khoobi darid va vaghan honare weblog nevisi ra dar webloge shoma didam heydari hastam dar zamineye seo va web faaliat daram az shoma davat mikonam az akharin nemoone karam didan be amal namaieedva agar mayel boodid in site ra ba name دکوراسیون آشپزخانه آرامش دهنده دراصفهان link konid va dar yeki az post haye site darghesmate nazarat addres link va kalameye made nazare khod ra benevisid tashakor http://www.format-esf.ir/dekorasion-ashpazkhane/ Baraye Tamas Ba Ma Be Adres Zir Morajee Farmaid http://www.format-esf.ir/index.php/ertebat Hamchenin Mitavanid Az Ghesmate Nazarat Site Estefade Konid

حمید

ملودی جان دلم برای نی نی تنگ شده اگه فرصت شد یه عکس جدیدشو تو سایت بذار حمید

حمید

سلام خوبی خیلی وقته به روز نشدی حتما سرگم خرید وخونه تکونی هستی