ابر و بارون

 

چند روز پیش وقتی از مهد برمیگشتیم دیدم هوا بدجور گرفته و ابری شده و ناخودآگاه گفتم ای بابا بازم هوا بد شده. پانته آ برگشت و با تعجب بهم گفت چرا می گی بد شده؟ گفتم آخه ببین چقدر ابر اومده . جواب داد : ابرا که خیلی قشنگند بارون هم همینطور و من دیگه جوابی نداشتم که بدم ...

 

/ 1 نظر / 21 بازدید