44

 

اگه هفت ماهه پیش به اون شدت مریض نشده بود و اون عمل و سنگین رو انجام نمیداد... اگه 40 روز پیش از بین ما نمیرفت ... اگه این جوری همسر و دو پسر کوچیکشو تنها نمیزاشت ... امروز روز تولدش بود و 44 ساله میشد ... افسوس که اینقدر زود از بین ما رفت و نتونست کلاس اولی شدن پسر کوچکش رو ببینه ... نتونست هیچ وقت تولد 44 سالگی شو جشن بگیره ... دیگه هیچ وقت نمیبینمش... روحش شاد 

.

/ 2 نظر / 22 بازدید
میزبان

روحش شاد و یادش گرامی...

میزبان

روحش شاد و یادش گرامی...