روزانه

 

حالم اصلا خوب نیست. هفته پیش نی نی خیلی حالش بد بود ولی دیگه تا آخر هفته بهتر شد ولی چند روز پشت سر هم نرفت مهد کودک و امروز مجبور شدم با جیغ و داد و دعوا ببرمش و هنوز هم اعصابم خورده.

خودم هم روبراه نیستم و امروز موندم خونه که هم کمی استراحت کنم و کمی هم به کارهای عقب افتاده ام برسم ولی اصلا انرژی ندارم. نمیدونم چرا این مریضی از خونمون بیرون نمیره... خسته ام...خیلی...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید