تغییر

 

تو مود درد دل و این حرفها نیستم ولی دلم یه تغییر کلی تو زندگی میخواد . احساس می کنم یه جای خالی تو وجودم هست که هنوز پر نشده که نمیدونم اون چی هست و یا ممکنه حتی کسی باشه که هنوز نشناختمش و یا چیزیه که هنوز بدستش نیاوردم و یا کاریه که هنوز انجام ندادم ... نمیدونم

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید